Lãi suất cho vay ưu đãi mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở là 4,8%/năm.

Lãi suất cho vay ưu đãi mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở là 4,8%/năm.
Lãi suất cho vay ưu đãi mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở là 4,8%/năm.

Lãi suất cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội 4,8%/năm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 486/QĐ-TTg ngày 10/5/2023 áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội và xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở.

Cụ thể, mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng cho các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội để xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Điều 16 của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, khoản 10 Điều 1 của Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP là 4,8%/năm.

Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm toàn diện với những kết quả, số liệu báo cáo, đề nghị.

Quyết định trên có hiệu lực áp dụng từ ngày 10/5/2023 đến ngày 31/12/2024.

Đến 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

Ngày 3/4/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định 338/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng tối thiểu 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030”.

Đề án đặt mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân có giá cả phù hợp với khả năng tài chính của hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp khu vực đô thị và của công nhân, người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển nhà ở xã hội tạo điều kiện cho mọi người có nơi ở theo quy định nhằm giải quyết tất cả nhu cầu của người dân, đặc biệt có chính sách cụ thể hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, người có thu nhập thấp và người nghèo còn khó khăn về nhà ở để sớm ổn định đời sống, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển thành thị, nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại.

Phấn đấu đến năm 2030, tổng số căn hộ tại đô thị hoàn thành khoảng 1.062.200 căn. Trong đó, giai đoạn 2021 – 2025 hoàn thành khoảng 428.000 căn; giai đoạn 2025 – 2030 hoàn thành khoảng 634.200 căn.

Theo dõi Mua Bán Đất Củ Chi để nhận thêm nhiều tin tức mới nhất về Bất động sản !