Thời gian làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) cho người dân TPHCM sẽ nhanh hơn nhờ việc phân cấp ủy quyền cho giám đốc các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện ký giấy chứng nhận, đồng thời liên thông dữ liệu giữa cơ quan tài nguyên và môi trường với cơ quan thuế.

Thông tin này được Sở Tài Nguyên và Môi trường TPHCM cho biết tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 về cải cách hành chính trên địa bàn TPHCM.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là sổ hồng

Qua thống kê của Sở Tài Nguyên và Môi trường TPHCM cho thấy, 6 tháng đầu năm 2019 có 23.561 hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện chuyển về Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM ký giấy chứng nhận.

Tuy nhiên, theo quy trình hiện nay, hồ sơ nhà đất của hộ gia đình, cá nhân khi mua bán mà muốn cấp mới hoặc cấp đổi sổ hồng thì phải chuyển qua nhiều đơn vị, việc luân chuyển mất rất nhiều thời gian. Vì thế, hồ sơ loại này thường trễ chiếm khoảng 60% trong nhóm hồ sơ trễ hạn.

Để giải quyết tình trạng hồ sơ trễ hạn này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện 2 giải pháp.

Thứ nhất, Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện được ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Sau khi phân cấp rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ 10 ngày. Đồng thời, tiết kiệm chi phí vận chuyển hồ sơ ước tính khoảng 2 tỉ đồng/năm. Đảm bảo tỷ lệ 60% hồ sơ giải quyết trễ hạn được giải quyết đúng hạn.

Thứ hai, triển khai đồng bộ mô hình liên thông thuế điện tử giữa cơ quan tài nguyên và môi trường với cơ quan thuế. Khi 2 cơ quan phối hợp thực hiện, rút ngắn quy trình còn 2 bước (trước đây là 9 bước). Trước đây thời gian không xác định cụ thể ở mỗi đơn vị, nay được khép kín trong quy trình giải quyết hồ sơ không quá 5 ngày.

Việc liên thông thuế điện tử cũng giúp giảm nhân sự thực hiện hồ sơ giấy, trước đây là 3 lãnh đạo, 12 cán bộ thực hiện; khi thực hiện liên thông chỉ còn 1 lãnh đạo và 1 cán bộ thụ lý. Việc thực hiện thuế điện tử sẽ hạn chế cán bộ thụ lý tiếp xúc dân, yêu cầu bổ sung.

Đối với người dân việc thực hiện thuế điện tử giúp giảm thời gian, chi phí đi lại, người dân chỉ liên hệ nộp, thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận kết quả (trước đây mất nhiều thời gian, kinh phí đi lại, liên hệ nhiều cơ quan để thực hiện thủ tục).

Việc liên giữa 2 cơ quan tài nguyên và môi trường và thuế hiện tại đã thực hiện tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 12 và đang nhân rộng ra các quận khác.

Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM sẽ tiếp tục ủy quyền cho giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện thực hiện ký hồ sơ 17 thủ tục thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường. Với việc ủy quyền sẽ giúp giải quyết được hồ sơ trễ hạn của khoảng 40.000 hồ sơ mỗi năm.