Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, ngày 10/2/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản chỉ đạo về việc kiểm tra, xử lý nghiêm các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, biệt thự nghỉ dưỡng, phân lô, bán nền,… trên địa bàn toàn tỉnh vi phạm pháp luật.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở ngành và địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, liên tục, thực hiện hiệu quả các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan tại các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, biệt thự nghỉ dưỡng, phân lô, bán nền trên địa bàn; nhằm siết chặt kỷ cương, nề nếp làm chuyển biến mạnh mẽ và tiến tới chấm dứt các vi phạm.

Đã qua giai đoạn phân lô bán nền tran lan trên thị trường
Đã qua giai đoạn phân lô bán nền tran lan trên thị trường

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng kiểm tra việc đầu tư xây dựng đối với các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm về quy hoạch, đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản. Cùng với đó là vi phạm về trật tự xây dựng, đặc biệt là các dự án khu dân cư, khu du lịch nghỉ dưỡng, dự án phân lô bán nền.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị và địa phương có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm với các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai; khẩn trương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về pháp luật đầu tư; rà soát các dự án nhà ở, bất động sản, đánh giá nguyên nhân, đề xuất cụ thể các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai hoặc chậm triển khai để xem xét thu hồi theo quy định.

UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc chủ động thực hiện công tác quản lý nhà nước tại các địa phương; thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, quản lý đất đai,…

Xử lý các trường hợp phân lô, bán nền trái quy định tại Bảo Lộc và Bảo Lâm

Ngày 6/2/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng phát đi Thông báo số 30/TB-UBND về kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại buổi làm việc về kế hoạch tổ chức đấu giá các cơ sở nhà, đất trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Tại thông báo kết luận này, UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND thành phố Bảo Lộc và UBND huyện Bảo Lâm rà soát, tổng hợp các khu vực, vị trí mà các tổ chức, cá nhân đã phân lô, bán nền trái quy định của pháp luật trên địa bàn; căn cứ quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và quy định của pháp luật hiện hành báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng (trước ngày 28/2/2023) phương án xử lý, tháo gỡ những vấn đề tồn tại, sai phạm trong việc phân lô, bán nền tại địa phương trong thời gian qua.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện Bảo Lâm vừa có văn bản chỉ đạo rà soát, tổng hợp các khu vực, vị trí mà các tổ chức, cá nhân đã phân lô, bán nền trái quy định trên địa bàn huyện.

Theo đó, UBND huyện Bảo Lâm giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn Lộc Thắng và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp các khu vực, vị trí mà các tổ chức, cá nhân đã phân lô, bán nền trái quy định của pháp luật trên địa bàn huyện.

Từ đó, căn cứ quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và quy định của pháp luật hiện hành tham mưu cho UBND huyện báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng phương án xử lý, tháo gỡ những vấn đề tồn tại, sai phạm trong việc phân lô, bán nền trên địa bàn huyện trong thời gian qua.

Theo dõi MUA BÁN ĐẤT CỦ CHI để nhận được nhiều tin tức mới nhất về Bất động sản!

Theo Lưu Bang

Nguồn: Cafeland